Auteur: Bep Penris

Praktische informatie COVID-vaccinaties Vaccinatie in onze praktijk start in week 8 (vanaf 27 februari 2021) Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie...

Met ingang van 1 december 2020 is Briete Goorts werkzaam in onze praktijk als huisarts in opleiding (HAIO). Deze werkzaamheden vinden plaats in samenwerking met de Huisartsopleiding van de Universiteit Maastricht. Dokter Goorts is werkzaam op maandag, donderdag en vrijdag.   ...

Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat? Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier. Bijvoorbeeld: het advies van de huisarts de uitslagen van onderzoek de lijst met uw medicijnen Op uw eigen telefoon of...

  Uw huisarts is gehouden uw persoongegevens goed te beschermen om zo de privacy te beschermen. Dit is geregeld in de de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG stelt nog meer voorwaarden en eisen...

Call Now Button
Translate »