Auteur: Bep Penris

  Bevolkingsonderzoek Nederland is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker, baarmoederhalskanker-, en -darmkanker organiseert. Het doel is om deze vormen van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kans is...

De griep – en pneumokokkenvaccinaties worden dit jaar gezet op donderdag 10 november. Patiënten die in aanmerking komen voor één of beide vaccinaties hebben hiervoor twee schriftelijke uitnodigingen ontvangen met vermelding van datum en tijdstip en twee verschillende locaties. De vaccinaties vinden plaats bij FC de Grous,...

In verband met de privacywet (AVG), dient een patient zelf te bellen voor de uitslag van bloedonderzoek en/of radiologie uitslagen. Deze informatie mag alleen verstrekt worden aan derden, indien de betreffende patient hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven en/of wilsonbekwaam is of jonger dan 16 jaar. Zie voor...

Tot 1 oktober 2023 is Lucinda Coumans werkzaam in onze praktijk als huisarts in opleiding (HAIO). Deze werkzaamheden vinden plaats in samenwerking met de Huisartsopleiding van de Universiteit Maastricht. Lucinda Coomans werkt op maandag, donderdag en vrijdag.    ...

Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat? Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier. Bijvoorbeeld: het advies van de huisarts de uitslagen van onderzoek de lijst met uw medicijnen Op uw eigen telefoon of...

Onze praktijk werkt samen met het Vista college in Heerlen. Het stage lopen binnen de opleiding doktersassistent maakt deel uit van de beroepspraktijkvorming (BPV). Het is zeer belangrijk dat de studenten ervaring opdoen in een huisartsenpraktijk. Dat betekent dat er regelmatig een stagiaire doktersassistente in onze...

  Uw huisarts is gehouden uw persoongegevens goed te beschermen om zo de privacy te beschermen. Dit is geregeld in de de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG stelt nog meer voorwaarden en eisen...

Translate »
Call Now Button