Praktijkinformatie

Spreekkamer Huisarts Proosdij, Stein

Spreekuren

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 13.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur. Het spreekuur is bij een van de dokters aan de Haalbrugkensweg 3 in Stein.

Spoedgevallen

De praktijk is voor spoedgevallen de hele dag bereikbaar. Ook tussen 13.00 en 15.00 uur wanneer de praktijk gesloten is. Belt u dat geval met de spoedlijn.

Spreekuren

Spreekuren zijn dagelijks in principe van 8.30 tot 12.30 uur, en regelmatig ‘s middags van 14.30 tot 16.30 uur. Afspraken voor het spreekuur kunt u telefonisch maken tussen 8.30 en 10.00 uur of tussen 16.00 en 17.00 uur.

Huisbezoek

Indien u door ziekte niet in staat bent het spreekuur te bezoeken kunt u een visite aanvragen, in de regel vóór 10.00 uur.

Buiten praktijkuren

Na 17.00 uur en tijdens de weekenden en feestdagen kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, die niet kunnen wachten tot de volgende dag, terecht op de huisartsenpost bij Zuyderland Medisch Centrum te Sittard.
.
Tel: 046-4009925

No-show / Niet verschenen ZONDER bericht

Het komt regelmatig voor dat patiënten een afspraak maken om vervolgens niet op het spreekuur te verschijnen. Hiermee gaat onnodig spreekuurtijd verloren. Deze verloren tijd gaat met name ten koste van andere patiënten, die ook graag een afspraak willen maken.
.
Als u de afspraak niet door kunt laten gaan, vragen wij u (het liefst 24 uur) van tevoren de afspraak af te zeggen door te bellen naar 046-4331212. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.
.
Afhankelijk van het tijdstip van de gemaakte afspraak is het ook denkbaar, dat het niet tijdig lukt tevoren deze afspraak bij de assistente af te zeggen. Echter, wij gaan ervan uit, dat als de afspraak ineens niet kan doorgaan, u zo snel mogelijk de assistente hiervan op de hoogte probeert te stellen. Ook achteraf horen wij dit graag. Dan kunnen we wellicht direct een andere afspraak maken of u misschien op een andere manier helpen..
.
Wat gebeurt er wanneer u niet (tijdig) afzegt?
.
Patiënten die zonder opgaaf van reden voor de tweede keer NIET verschijnen op een afspraak (ongeacht of dat een afspraak is bij de huisarts, de praktijkverpleegkundige of bij de assistente) zullen hiervoor zelf een rekening krijgen van € 10,-. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.
.
Patiënten die zonder opgaaf van reden vaker wegblijven, duperen de praktijk en andere patiënten. Er is tijd voor u gereserveerd, die dan ‘open valt’ en een andere patiënt had graag op dat tijdstip willen komen !
.
Gezien het feit, dat dit niet meer incidenteel gebeurt, maar te regelmatig, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging) deze regel in te voeren.

Herhaalrecepten

Voor het aanvragen van herhaalrecepten (dwz uitsluitend recepten voor chronisch gebruik, die reeds eerder door uw huisarts zijn voorgeschreven) kunt u zich wenden tot onze medicijnlijn:
.
Op dit antwoordapparaat kunt u uw naam, geboortedatum en adres inspreken en het medicijn dat u wilt verlengen. Tel: 046-4331212 – keuze nr.2
.
Tevens kunt u uw lege medicijndoosjes, voorzien van uw naam, geboortedatum en adres in de speciale brievenbus bij de ingang van de praktijk deponeren, waarna een herhaalrecept wordt gemaakt.
.
Daarnaast kunt u uw herhaalmedicatie verzoek indienen via de WebApp. Hiervoor dient U zich eenmalig te registreren via de doktersassistente.
.
De recepten kunnen de eerst-volgende werkdag na 16.00 uur worden afgehaald in de apotheek.

Balie Huisartsen Stein / Huisartsenpraktijk van Proosdij
Stein Huisartsen Proosdij | Leistra

Meldpunt bijwerkingen

Het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb is het nationale meldpunt van bijwerkingen van geneesmiddelen in Nederland. Doordat alle meldingen op één centraal punt worden verzameld, kan Lareb de veiligheid van geneesmiddelen in Nederland bewaken. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bijwerkingen ook daadwerkelijk worden gemeld!
.
U kunt op de website van Lareb als gebruiker van geneesmiddelen een bijwerking bij Lareb melden. Uiteraard wordt alle informatie die u aan Lareb stuurt strikt vertrouwelijk behandeld.
.
Wanneer u andere ervaringen (geen bijwerkingen) met het geneesmiddel wilt melden, kunt u terecht bij het Meldpunt Medicijnen van DGV. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan problemen met de verpakking of bijsluiterteksten.

Heeft u een klacht?

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Hoe nu verder?

U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Een klacht? Huisarts Stein?

Elektronisch medische gegevens delen

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).
.
Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u hiernaast het filmpje bekijken van VZVZ.

Toestemming geven

Maakt uw huisarts of apotheek gebruik van het LSP? Dan zal hij of zij u om toestemming vragen om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na uw toestemming meldt uw zorgverlener uw gegevens aan bij het LSP door uw burgerservicenummer (BSN) door te geven.
.
Download toestemmingsformulier LSP

Gegevens opvragen

Een andere zorgverlener kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Het LSP zoekt aan de hand van uw Burgerservicenummer welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben gesteld. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien. In het netwerk staat alleen uw BSN vermeld en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.

Regionaal

Het LSP is opgedeeld in ongeveer veertig regio’s. Alle huisartsenposten, huisartsen en apotheken, die gebruikmaken van het LSP, zijn ingedeeld in één van deze regio’s en kunnen zich eventueel bij een andere regio aansluiten. Binnen zo’n regio wisselen zorgverleners gegevens met elkaar uit. Voor ziekenhuizen is een uitzondering gemaakt. Zij hebben vaak patiënten die uit meerdere regio’s komen en kunnen daarom met meerdere regio’s gegevens uitwisselen.
.
Patiënten merken in principe niets van de regio-indeling, tenzij ze ook bij zorgverleners uit andere regio’s komen. Dan kan het voorkomen dat gegevens niet kunnen worden opgevraagd. Via de regio-indeling kunt u zien in welke regio of regio’s uw zorgverlener gegevens kan uitwisselen.
.
Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor mondeling toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt. Daarnaast kunt u het formulier uitprinten, invullen en inleveren bij uw zorgverlener. Ook kunt u uw toestemming online regelen op www.ikgeeftoestemming.nl. Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts
Griepprik

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.reisprik.nl.

reisprik logo
Translate »
Call Now Button